Meme Rekonstrüksiyonu

Çeşitli cerrahi teknikler kullanılarak memenin yeniden yapılmasıdır. Genellikle kanser nedeniyle memenin bir kısmının ya da tamamının alındığı operasyonlar sonrasında yapılmakla birlikte, herhangi bir nedenle memenin olmadığı ya da hasar görmüş olduğu durumlarda da yapılabilir. Günümüzde gelişen teknoloji ve imkanlarla birlikte meme rekonstrüksiyonunda yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır ve memenin alınması (mastektomi) ile birlikte eş zamanlı yapılabildiğinden hastalar memenin alınmasının getirdiği psikolojik yükten daha hızlı kurtulmaktadır.

Bu ameliyat özellikle meme kanseri sonrası memesi alınan hastalar için basit bir girişim değildir ve öncesinde doktorunuz ile görüşerek ameliyat konusunda bir karara varmalısınız.

Meme rekonstrüksiyonu ameliyatı kimlere yapılmaktadır?

  • Kanser dışı bir nedenle meme dokusunun olmadığı hastalar
  • Kanser nedeniyle memesi alınan ve kanser dokusunun tamamen çıkarıldığı hastalar

MEME REKONSTRÜKSİYONU GEREKLİ MİDİR?

Meme rekonstrüksiyon ameliyatının gerekli olup olmadığına öncelikli olarak siz, daha sonrasında meme bölgesinin ameliyata uygunluğu kapsamında bir rekonstrüksiyon uzmanı karar verir.

  • Meme alındıktan sonra, alınan memenin yol açtığı dengesizliği ve şekil bozukluğunu düzeltmek için,
  • Meme alınması sonrası psikolojik stresi gidermek için,
  • Meme alınmasının yol açtığı özgüven eksikliğini azaltmak için,
  • Sütyen ve kıyafet giyerken karşılaşılabilecek zorlukları gidermek için,
  • Meme yerine geçen protezlerden kurtulmak için meme rekonstrüksiyonu ameliyatı olmak isteyebilirsiniz.

MEME REKONSTRÜKSİYONU AMELİYATI İÇİN UYGUN ZAMAN NE ZAMANDIR?

Meme rekonstrüksiyon ameliyatına uygun olup olmadığınıza deneyimli bir rekonstrüksiyon uzmanı karar vermelidir. Meme rekonstrüksiyonu meme kanseri sonrası yapılacaksa ve kanserli dokunun tamamen alındığı biliniyorsa hemen yapılabilir.

Öte yandan yeterli cildin olmadığı, hastanın ek hastalığının olduğu (yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları, yüksek kanser evresi, damar rahatsızlıkları, diyabet vb.) ya da ameliyatı istemediği durumlarda belirli bir süre beklenmesi gerekir. Ayrıca sigara içen ya da obez olan hastalarda da beklenmesi gerekebilir.

Meme rekonstrüksiyonun yapılması kanser tedavisi için gereken kemoterapi (ilaç tedavisi) ya da radyoterapiyi de (ışın tedavisi) etkilemez, ayrıca meme kanserinin tekrarlamasına yol açmaz.

Meme Rekonstrüksiyonu için seçenekler nelerdir?

Meme rekonstrüksiyonu için hastanın ve meme alındıktan sonraki cildin durumu için meme implantı (silikon protez), hastanın kendi dokusu ya da ikisinin birleşimi gibi seçenekler söz konusudur. Ameliyat süresi seçilen tekniğe göre 2-6 saat arası değişir.

● TEK SEANSTA MEME İMPLANTI (SİLİKON PROTEZ) İLE REKONSTRÜKSİYON

Erken evre meme kanseri olan, kanserin hepsinin temizlendiği ve meme alındıktan sonra yeteri kadar cildi olan hastalarda tercih edilebilir.

● İKİ SEANSTA MEME İMPLANTI (SİLİKON PROTEZ) İLE REKONSTRÜKSİYON

Meme dokusu bazen cilt ile birlikte alınabilir ve cilt alındıktan sonra implant yerleştirecek yeterli yer olmazsa önce cilt altına belirli aralıklarla şişirilecek doku genişletici (expander) yerleştirilir. Yeteri kadar yer sağlandıktan sonra expander çıkartılıp meme implantı yerleştirilir.

● KARIN DOKUSU KULLANILARAK YAPILAN REKONSTRÜKSİYON

● SIRT BÖLGESİNDEKİ DOKU KULLANILARAK YAPILAN REKONSTRÜKSİYON

● POPO BÖLGESİNDEKİ DOKU KULLANILARAK YAPILAN REKONSTRÜKSİYON

● İÇ BACAK BÖLGESİNDEKİ DOKU KULLANILARAK YAPILAN REKONSTRÜKSİYON

Kendi dokunuz kullanılarak yapılan rekonstrüksiyon daha doğal olmakla birlikte dokunun alındığı yerde iz bırakacaktır. Ek rahatsızlıklarınız varsa başarı şansı düşüktür ve meme implantı ile yapılan ameliyatlara göre daha uzun iyileşme süresi gerektirir.  Ayrıca dokunun alınacağı bölgeye göre dokunuz ya kendi damarlarıyla yeni yerine getirilir ya da doku tamamen serbestleştirilerek konulacak bölgedeki damarlara dikilerek (mikrocerrahi) operasyon yapılır. Mikrocerrahi daha fazla deneyim gerektiren bir operasyondur.

Ek olarak eğer diğer memenizde estetik bir sorun varsa ya da kanser geni taşıyorsanız diğer memeniz de alınıp protez takılabilir.

Meme rekonstrüksiyonu ameliyatı sonrası süreç nasıl olmaktadır?

Ameliyat için seçilen tekniğe bağlı hastanede kalış süresi 1 gece ile 5 gece arası değişebilir. Ameliyat sonrası ağrılarınız olması gayet normaldir ve gerekli ağrı kesicilerle kolaylıkla tedavi edilir. Yapılan işlem sonrasında meme dokunuzun olabildiğince doğal görünmesi için doktorunuz gerekli özeni gösterecektir. Ayrıca meme başı oluşturulması için ek bir operasyon geçirmeniz gerekebilir.