Hipertrofik Skar ve Keloid nedir?

Kelime olarak normalden fazla büyüyen yara izi demek olup ciltte meydana gelen herhangi bir yaralanma sonrasında görülebilir. Hipertrofik skarlar yaralanmanın olduğu bölgenin dışına taşmazlar, sadece o bölgede sınırlı kalırlar.

Keloid nedir?

Keloid ise hipertrofik skara benzemekle birlikte, yaralanmanın olduğu bölgenin dışına taşarak yaralanan bölgeden daha büyük hale gelirler.

Hipertrofik Skar ya da Keloid Neden Olur?

Oluşma sebepleri çok olsa da genel olarak dört ana kategoride toplanabilir:

  • Yaraya bağlı sebepler: Yaranın oluşma şekli, vücuttaki yeri vb.
  • Hastaya bağlı sebepler: Ten rengi, genetik faktörler vb.
  • Cerrahiye bağlı sebepler: Kesinin şekli, kullanılan dikiş türü vb.
  • Sistemik faktörler: Sigara, vitamin eksikliği vb.

Hipertrofik Skar ya da Keloidin Tedavisi Nedir?

Günümüzde cildin tam kat yaralanması sonrasında meydana gelen izleri tamamen giderebilecek bir tedavi yöntemi yoktur. Bazı hastalardan çok sık duyduğunuz “Şu kişinin yüzü kesildi hiç iz kalmadı ya da eli yandı tamamen iyileşti” gibi söylemler ancak yüzeysel ve tam kat olmayan yaralanmalar için geçerlidir.

Günümüzde tedavide birden fazla yöntem mevcuttur ancak yukarıda belirttiğimiz gibi hiçbir yöntem izi tamamen geçirmez. Bu yöntemler sadece kötü görünen ve kabarık duran bir izi daha belirgin hale getirecektir.

İz içine uygun tedavi yöntemi uygulanması: Genelde en sık uygulanan yöntemdir. Eczaneden kolayca alınabilen bir ilaç doktorun uygun gördüğü dozda iz içine ve altına yapılır. İlk dozdan sonra kaşıntı ve kızarıklıkta belirli bir düzelme olur. Genelde 3-4 hafta aralıklarla 3-4 kere yapılır. Tekrarlayan dozlarla kaşıntı ve kızarıklık azalır.

Kriyoterapi: Bu tedavide iz olan bölge dondurulur. İzin kalınlığı azalmakla birlikte cilt renginde koyulaşma izlenebilir.

Silikonlu örtüler ve kremler: Tıbbi silikon yara izi tedavisinde kalınlığı, kızarıklığı ve deriden kabarıklığı azaltmada kullanılır. Silikonlu örtülerin günde en az 12 saat uygulanması gerekmektedir.

Bası tedavisi: Özel kıyafetlerle yaranın olduğu yere basınç uygulayarak keloid ya da hipertrofik skar gelişimi kısıtlanabilir. Genelde diğer yöntemlerle birlikte kullanılır.

Interferon: Keloidin ve hipertrofik skarın gelişmesini kısıtlar.

Vitamin A: Çok tercih edilmemekle birlikte keloid gelişimini azaltabilir.

Lazer tedavisi: Uygun frekanslarda keloid ve hipertrofik skar gelişimini yavaşlatarak kabarıklığını azaltabilir.

Cerrahi girişim: Çeşitli cerrahi işlemlerle yara izi çıkartılarak yerine kendi vücudunuzdan bir parça getirilmesiyle iz giderilmiş olur. Ancak yeni dokunun alındığı yerde de iz kalacaktır.